MENU
DUO MED PLUS

Jedna z najlepiej wyposażonych poradni w Legnicy. Wysokie kwalifikacje personelu oraz kontakt z ośrodkami referencyjnymi oferującymi naszym Pacjentom adekwatną pomoc, nowoczesną diagnostykę i bezpieczeństwo.

slider_03

Nowocześnie wyposażona poradnia, wykwalifikowany i doświadczony personel, krótkie terminy oczekiwania na wizytę zapewniają naszym Pacjentom właściwą diagnostykę i leczenie.

slider_02

Pracujemy każdego dnia
w służbie Twojemu zdrowiu

slider_01

DIAGNOSTYKA PRENATALNA

Duo Med Plus wraz z naszym partnerem medycznym Premed umożliwia kobietom ciężarnym wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Test PAPP-A jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym w ciąży, które określa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń u dziecka. Jego zaletą jest na pewno fakt, iż badanie to jest komfortowe dla pacjentki (przypomina rutynowe badania wykonywane w trakcie ciąży). Warto też powiedzieć o dużej skuteczności. Test PAPP-A wykrywa aż 9 na 10 przypadków zespołu Downa.

Test podwójny- test PAPP-A to badanie biochemiczne krwi matki w celu określenia stężenia PAPP-A (osoczowe białko A występujące w ciąży) oraz hormonu wolnego β-hCG (wolna podjednostka ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej).

Test ten stanowi poszerzenie diagnostyki ultrasonograficznej i umożliwia bardziej precyzyjną ocenę ryzyka wystąpienia wad płodu. Test PAPP-A wraz z badaniem ultrasonograficznym na licencjonowanym sprzęcie Brahms-Kryptor kompatybilnym z oprogramowaniem Fetal Medicine Foundation (FMF). Dzięki temu uzyskujemy najwyższy współczynnik wykrywalności abberacji chromosomalnych wśród badań nieinwazyjnych (95%) poprzez zwiększenie czułości badania ultrasonograficznego, a także możemy bardziej precyzyjnie określić ewentualne wskazania do wykonania badań inwazyjnych.

Badania z krwi:
białko PAPPA Kryptor (FMF) oraz beta HCG Kryptor (FMF) – wykonujemy w gabinecie zabiegowym Duo Med Plus II piętro 8.00 – 10.00 – aktualne ceny dostępne w rejestracji.

Badanie USG – w Premed.ul. Batalionu Zośka 15 (parter)
informacje oraz aktualne ceny 667-619-615 więcej informacji znajdziecie Państwo także na stronie internetowej: www.premed.legnica.pl