MENU
DUO MED PLUS

Jedna z najlepiej wyposażonych poradni w Legnicy. Wysokie kwalifikacje personelu oraz kontakt z ośrodkami referencyjnymi oferującymi naszym Pacjentom adekwatną pomoc, nowoczesną diagnostykę i bezpieczeństwo.

slider_03

Nowocześnie wyposażona poradnia, wykwalifikowany i doświadczony personel, krótkie terminy oczekiwania na wizytę zapewniają naszym Pacjentom właściwą diagnostykę i leczenie.

slider_02

Pracujemy każdego dnia
w służbie Twojemu zdrowiu

slider_01

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

BADANIE EKG

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) to badanie czynności elektrycznej serca. Badanie jest bezbolesne i zajmuje ok. 5-10 minut. Po jego zakończeniu lekarz analizuje zapis badania. Zapis EKG pomaga zdiagnozować zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, zawał serca, niedokrwienie, cechy przerostu, przeciążenia i niewydolności serca. Badanie EKG jest podstawowym narzędziem oceny kardiologicznej.

HOLTER EKG

Holter EKG to 24h zapis EKG, podczas którego, Pacjent jest podłączony elektrodami poprzez kilka kabelków do rejestratora noszonego na pasku podczas normalnej, codziennej aktywności Po zdjęciu urządzenia holterowskiego, zapis EKG jest przenoszony do komputera i analizowany przez lekarza.
Wskazaniami do przeprowadzenia Holtera EKG są omdlenia, zawroty głowy, stan po utracie przytomności, zaburzenia rytmu serca, palpitacje, bloki przewodzenia impulsów w sercu. Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie.
Do wykonania badania potrzebna jest nowa bateria AA.

BADANIE WYSIŁKOWE EKG

Jest to badanie serca przeprowadzane na bieżni w celu wykrycia choroby wieńcowej, oceny wydolności serca oraz w celu wysiłkowej oceny zaburzeń rytmu serca. Podczas testu Pacjent przypięty jest do aparatu rejestrującego EKG, a co kilka minut mierzone jest ciśnienie tętnicze. Czas trwania badania wynosi ok. 30 minut.

BADANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO HOLTEROWSKIE – Holter RR

Jest to nieinwazyjne badanie ciśnienia tętniczego trwające 24 h podczas którego, założony na ramię mankiet jest podłączony do małego rejestratora noszonego na pasku. Na drugi dzień urządzenie jest zdejmowane, a lekarz odczytuje przy pomocy specjalnego programu komputerowego zapis ciśnienia z całej doby. Wskazania do wykonania badania Holterowskiego ciśnienia to diagnostyka nadciśnienia tętniczego i monitorowanie leczenia lekami.
Do badania wymagana jest koszulka bawełniana z długim rękawem oraz 4 nowe baterie AA.

ECHO SERCA – USG SERCA

Badanie echokardiograficzne, czyli USG serca jest jedną z podstawowych metod diagnostyki kardiologicznej. W badaniu ocenia się wielkość jam serca (przedsionków i komór), grubość mięśnia sercowego, czynność lewej i prawej komory, funkcję zastawek serca, aortę wstępującą, osierdzie, obecność patologicznych objawów serca związanych z chorobami innych narządów (np. choroby płuc, nadciśnienie tętnicze).

Wskazania do badania USG serca są bardzo szerokie i obejmują diagnostykę bólów w klatce piersiowej, zmniejszonej tolerancji wysiłku fizycznego, duszności, obrzęków kończyn dolnych, ocenę powikłań nadciśnienia tętniczego i zawału serca.